تبلیغات
صدای ترکمن صحرا - در مراسم عروسی دانشور تیم بندرترکمن ۲ با شکست گنبد و کلاله با شکست بندرترکمن ۱ به فینال رسیدند که در فینال بندرترکمن۲ با شکست کلاله به قهرمانی رسید.