تبلیغات
صدای ترکمن صحرا - در پاسخ به . . .

در پاسخ به . . .

سه شنبه 6 تیر 1391 07:11 ق.ظ

نویسنده : رسول
روزی حضرت روح الله می گذشت. ابلهی با وی دچار شد و از حضرت عیسی سخنی پرسید، بر سبیل تلطف جوابش باز داد و آن شخص مسلم نداشت و آغاز عربده و سفاهت نهاد. چندان که او نفرین می کرد، عیسی تحسین می نمود . . . عزیزی بدان جا رسید، گفت: " ای روح الله چرا زبون این ناکس شده ای و هر چند او قهر می کند، تو لطف می فرمایی و با آن که او جور و جفا پیش می برد، تو مهر و وفا بیش می نمایی ". عیسی گفت:" ای رفیق، موافق کل اناء یتشرح بما فیه، از کوزه همان برون تراود که در اوست، از او آن صفت می زاید و از من این صورت می آید. من از وی در غضب نمی شوم و او از من صاحب ادب می شود. من از سخن او جاهل نمی گردم و او از خلق و خوی من عاقل می گردد."


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 10 تیر 1391 08:47 ق.ظ