تبلیغات
صدای ترکمن صحرا - بوی تبعیض از بازی سعید معروف می رسد.

بوی تبعیض از بازی سعید معروف می رسد.

سه شنبه 16 خرداد 1391 09:44 ب.ظ

نویسنده : رسول
بازی تیم ملی مقابل استرالیا نکات قابل توجهی داشت که با نهایت تأسف به بیان آن می پردازیم : انگار بعضی بازیکنان تیم ملی و از همه بیشتر سعید معروف از درخشش فرهاد قائمی جوان ترکمن صحرا ترسیده و به خشم آمده است و ما بوی تبعیض را از بازی سعید معروف می بینیم که با ندادن پاس یا دادن پاسهای زخمی به فرهاد قائمی این موضوع را علنی کرد و به همه فهماند و گفت که فرهاد قائمی من نمی توانم درخشش تو و بازیکنان ترکمن را ببینم و از درخشش ترکمن ها ناراحت می شوم. توجه به بازی ایران با استرالیا این نکته را آشکار می سازد که فرهاد قائمی مورد بی مهری برخی بازیکنان تنگ نظر و بدخواه قرار گرفته که متأسفانه آه تمام مردم ترکمن صحرا را بر آورد. امیدواریم که این موضوع واقعیت نداشته باشد و سعید معروف چنین کار زشتی را نکرده باشد. در پایان همه با هم در ادامه نظاره گر بازی های تیم ملی خواهیم بود تا این موضوع کثیف واقعیت نداشته باشد.


دیدگاه ها : نظر بدهید
آخرین ویرایش: سه شنبه 6 تیر 1391 10:17 ب.ظ